Samarbeid med oss

 
Vi samarbeider gjerne med andre investorer eller eiere av eiendom som har potensial for utvikling. Har du en tomt eller eiendom som kan ha potensial for utvikling kan vi samarbeide og ivareta alle aktiviteter i en utvikling, fra konsept til ferdig prosjekt.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat for å se på muligheter.


Vi kan tilby:

>   Konsept- og lønnsomhetsanalyser
>   Ledelse av prosjektene fra konsept og frem til ferdig prosjekt
>   Prosjektfinansiering
>   Myndighetsbehandling
>   Innkjøp og styring av arkitekter, rådgivere og entreprenører
>   Oppfølging av boligkjøpere i samarbeid med meglere, entreprenører mm
>   Ivaretakelse av alle formaliteter, HMS mm
>   Prosjekt – og byggeledelse

Normalt samarbeid:

>   Du eier en tomt, et hus, en bygård eller en næringseiendom som kan ha potensial for en utvikling!
>   Vi kan uforpliktende vurdere muligheter som ligger i eiendommen, og komme med innspill til modeller for en utvikling og samarbeid!
>   Et normalt samarbeid vil være at vi kjøper oss inn i eiendommen med en andel og ivaretar en videre utvikling