Handelshøyskolen BI Trondheim

Nybygg - skole

Nybygg på ca. 8.300 m2 på Brattørkaia i Trondheim. Bygget skal spesial tilpasses for BI og skal i tillegg til kontorer for ansatte, undervisningsrom, romme cafe, bibliotek og gruppearbeidsplasser innpasset på en slik måte at bygget samtidig som det huser mange faste rom skal fremstå som åpent og fleksibelt i bruk. Bygget er under prosjektering og skal ferdigstilles juni 2018
Ferdigstillelse:2018
Bruttoareal:8.500 kvm
Byggherre:Handelshøyskolen BI
Rolle:Prosjektledelse
kategori:#Næring
Ansatte som har jobbet med dette prosjektet:
Skriv ut